GRADE 3

विषय 1: भौमितिक आकृत्यांची ओळख

उप विषय - उजळणी: चौकोन, त्रिकोण आणि आयात

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा

विषय 2: संख्याज्ञान

उप विषय - शतकाची ओळख, पूर्ण शतक

व्हिडिओ

VIDEO

चाचणी परीक्षा

उप विषय - लहान-मोठेपणासाठी चिन्हांचा वापर <,>

व्हिडिओ

चाचणी परीक्षा